MD10 Johanna Hendrika
De laatste overgebleven beugsloep van Middelharnis
Blauwdruk hoofdspant MD10
Wij restaureren de laatst overgebleven beugsloep ter wereld, de MD10 'Johanna Hendrika'

Klik verder

St. Behoud Beugsloep MD10 (SBBMD10)

Het eigendom van het zeevarend monument MD10 ‘Johanna Hendrika’ ligt bij de Stichting tot Behoud Beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’, opgericht op 29 april 2004 en statutair gevestigd op de Koningin Julianaweg 31, 3241 XB  Middelharnis, handelend vanuit Spuistraat 1-3, 3241 CZ Middelharnis. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 24361564 als ‘Belangenvereniging’

IBAN:                                    NL66 RABO 0121 557715
BIC:                                       RABONL2U
BTW-nummer:                    NL813467305B02

Bestuurders
dhr. Laurent den Hollander, voorzitter

dhr. Aat van Alphen, secretaris/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstellingen

  1. De restauratie tot varend monument in de klasse A van het Register Varend Erfgoed Nederland van de aan de stichting in eigendom toebehorende, in 1896 voor de beugvisserij gebouwde beugsloep ‘Johanna Hendrika’, geregistreerd in Middelharnis met visserijkenmerk M.D.10, hierna te noemen ‘Johanna Hendrika’.
  2. Het onderhoud en de exploitatie van de ‘Johanna Hendrika’ als zoveel mogelijk publiektoegankelijk monument, liggend en varend vanuit haar oorspronkelijke thuishaven Middelharnis en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Middelen
De stichting spant zich in om de doelstellingen te halen door onder meer:

  1. Het promoten van de ‘Johanna Hendrika’ in de ruimste zin bij alle zich daartoe voordoende mogelijkheden
  2. Het verzorgen van de fondsenwerving ten behoeve van de restauratie, het onderhoud en de exploitatie van de ‘Johanna Hendrika’ en, na restauratie, ten behoeve van culturele, maatschappelijke, sociale, opvoedkundige en onderwijsbevorderende evenementen aan boord en middels vaartochten en onderricht
  3. Het tegen vergoeding organiseren van vaartochten voor bedrijven, instellingen en individuele particulieren
  4. Het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen
  5. Het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen
  6. Het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot jhet verkrijgen van geldelijke- en andere middelen
  7. Alle andere wettelijke en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Data MD10

Algemene gegevens:

Afmetingen:

Bouwjaar 1896 |   Werf Rijkée Rotterdam

Waterverplaatsing ± 120 ton

Bruto Registerton 115 GT volgens DNV registratie voor 1969
Fokkemast hoog ± 24 m boven water
Achtermast met steng, hoogte ± 26 m boven water. Mast 30 m
Grootzeil achter 96 m2,topzeil achter 43m2 Totaal achter= 139 m2
Grootzeil voormast 73m2,topzeil voor 18m2Totaal voor   =   91 m2
Voorzeilen Kluiver 46.5 m2   Fok 35 m2 Totaal voorzeilen = 81.5 m2
Totaal zeil oppervlak max= 311 m2, zonder topzeilen= 250 m2

Lengte over de stevens 27,82m | Lengte loodlijnen 25,42m | Grootste breedte 6,40m
Holte 3.27m | Diepgang 3,18m achter en 2,50m voor