MD10 Johanna Hendrika
De laatste overgebleven beugsloep van Middelharnis
Blauwdruk hoofdspant MD10
Wij restaureren de laatst overgebleven beugsloep ter wereld, de MD10 'Johanna Hendrika'

Klik verder

MD10 sinds maart 2021 eigendom van St. Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis

Het eigendom van het zeevarend monument MD10 ‘Johanna Hendrika’ lag tot maart 2021 bij de Stichting tot Behoud Beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’, opgericht op 29 april 2004 en statutair gevestigd op de Koningin Julianaweg 31, 3241 XB  Middelharnis, handelend vanuit Spuistraat 1-3, 3241 CZ Middelharnis. Het schip is in maart 2021 overgedragen aan de werfstichting. De behoudstichting van de beugsloep is na de overdracht opgeheven.

De missie van de weefstichting blijft t.a.v. de MD10 hetzelfde als onder de vorige eigenaar:

 • De restauratie tot varend monument in de klasse A van het Register Varend Erfgoed Nederland van de aan de stichting in eigendom toebehorende, in 1896 voor de beugvisserij gebouwde beugsloep ‘Johanna Hendrika’, geregistreerd in Middelharnis met visserijkenmerk M.D.10, hierna te noemen ‘Johanna Hendrika’.
 • Het onderhoud en de exploitatie van de ‘Johanna Hendrika’ als zoveel mogelijk publiektoegankelijk monument, liggend en varend vanuit haar oorspronkelijke thuishaven Middelharnis en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
 • Middelen
  De stichting spant zich in om de doelstellingen te halen door onder meer:

  1. Het promoten van de ‘Johanna Hendrika’ in de ruimste zin bij alle zich daartoe voordoende mogelijkheden
  2. Het verzorgen van de fondsenwerving ten behoeve van de restauratie, het onderhoud en de exploitatie van de ‘Johanna Hendrika’ en, na restauratie, ten behoeve van culturele, maatschappelijke, sociale, opvoedkundige en onderwijsbevorderende evenementen aan boord en middels vaartochten en onderricht
  3. Het tegen vergoeding organiseren van vaartochten voor bedrijven, instellingen en individuele particulieren
  4. Het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen
  5. Het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen
  6. Het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot jhet verkrijgen van geldelijke- en andere middelen
  7. Alle andere wettelijke en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

  Data MD10

  Algemene gegevens:

  Afmetingen:

  Bouwjaar 1896 |   Werf Rijkée Rotterdam

  Waterverplaatsing ± 120 ton

  Bruto Registerton 115 GT volgens DNV registratie voor 1969
  Fokkemast hoog ± 24 m boven water
  Achtermast met steng, hoogte ± 26 m boven water. Mast 30 m
  Grootzeil achter 96 m2,topzeil achter 43m2 Totaal achter= 139 m2
  Grootzeil voormast 73m2,topzeil voor 18m2Totaal voor   =   91 m2
  Voorzeilen Kluiver 46.5 m2   Fok 35 m2 Totaal voorzeilen = 81.5 m2
  Totaal zeil oppervlak max= 311 m2, zonder topzeilen= 250 m2

  Lengte over de stevens 27,82m | Lengte loodlijnen 25,42m | Grootste breedte 6,40m
  Holte 3.27m | Diepgang 3,18m achter en 2,50m voor