MD10 Johanna Hendrika
De laatste overgebleven beugsloep van Middelharnis
Welkom!
‘Johanna Hendrika’ voor het laatst door het kanaal gejaagd
Havendag Junior
Hét educatieve evenement rond de haven van Middelharnis
Spannende RIB Experience
Sail4Care

Scheepstimmerwerf

In 1466 is het dorp Middelharnis gesticht in het middelste deel van wat toen een schorrengebied was dat bekendstond als ‘Vier Hernissen’. De plaatsnaam is dus een samenstelling van ‘middel’ en ‘hernis’, dat kudde betekent. Ook terug te voeren op ‘herder’, iemand die de kudde hoedt. Waar wildernis een gebied is dat bepaald wordt door de wilde natuur, is een hernis een gebied dat bepaald wordt door – of geschikt is voor – de kudde die er op graast: weiland door water doorsneden of uitkomend op een rivier.

Al vanaf de oprichting is de visserij een belangrijke activiteit voor Menheerse, zoals het dorp in eilanddialect genoemd wordt. Zo vroeg als de visserij met Middelharnis verbonden is, zo worden er ook al eeuwen schepen gebouwd in Middelharnis. In 1675 vestigde Claes Pieterse een scheepswerf aan de Oostkant van de haven, vlakbij de huidige Menheerse Werf. Op 5 september 1749 plaatsten de schepenen van Middelharnis een advertentie in de ‘s Gravenhaegsche Courant:

“Iemand geneegen zynde, om een nieuwgemaekte en zeer wel ter Neering leggende Scheeps-Timmerwerf, binnen den Dorpe van Middelharnis te koopen, adresseeren zig aen Schout en Geregte aldaer, uyterlyk voor den 15 October naestkomende.”

Naast de bestaande werf Van Pieterse werd ergens in 1749 een nieuwe scheepswerf gevestigd door Gijsbert Jacobsz Visser en zijn neef Leendert Jonker. Het gaat de heren voor de wind, want in 1788 waren de families Visser en Jonker eigenaren van de beide scheepswerven. Aan de overkant van de haven werd in 1787 nog een werf aangelegd door Gerrit de Bon. De families Jonker en Visser hebben een belangrijk deel van de Menheerse vissersschepen op hun hellingen gehad voor nieuwbouw, onderhoud en reparatie en exploitatie tijdens de bloeiperiode van de visserij vanaf 1750 tot ca. 1795.

Eind 18e eeuw is Jan Peeman, een scheepstimmerman in dienst van de werf aan de oostkant van de haven, getrouwd met een weduwe van één van de eigenaren. Daarmee begon een periode van eigendom door de familie Peeman die tot eind 2018 heeft geduurd. John en Addie Peeman, de laatste generatie eigenaren met die naam, verkochten de werf in dat jaar aan de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. Tussendoor heeft zich zakelijk kennelijk nog wel het 1 en ander afgespeeld, zoals uit onderstaande advertentie in het Algemeen Handelsblad van 18 juni 1878 opgemaakt kan worden….

Toekomst Middelharnis Scheepswerf0004 foto2 Werf met MD1 Scheepswerf0011 Scheepswerf0010 Scheepswerf0004 Scheepswerf Peeman pre 1900 Scheepswerf Peeman 2 MiKaai2 IMG_4283